Ryhmärakennuttamista koskeva laki annettu

19.2.2016|

Suomessa on tullut 1.9.2015 voimaan laki ryhmärakennuttamisesta. Laki on uusi, meillä ei ole aikaisemmin ollut voimassa lainsäädäntöä, joka olisi ryhmärakennuttamista koskenut. Ryhmärakennuttamisella tarkoitetaan sellaista omatoimisen ja rakennusliikevetoisen asuntorakennuttamisen välimuotoa, jossa joukko tulevia asukkaita järjestäytyy ja ryhtyy rakennuttamaan asuntoja yhdessä. Ryhmärakennuttamishankkeet