Är det möjligt att kringgå inlösenklausuler?

7.4.2017|Asunto-osakeyhtiö, Yleinen|

Husbolagen kan i sin bolagsordning bestämma om aktieägarnas rätt att lösa in aktier. Detta görs med hjälp av en inlösenklausul som tas i bolagsordningen. Med inlösningsrätt avses att en aktieägare, husbolaget eller någon annan har rätt att lösa in en aktie när äganderätten till aktien övergår genom köp eller annan överlåtelse. Men vad händer ifall