Oikeusturvavakuutus – turvaa lakimiehen ja oikeudenkäynnin kuluihin

12.8.2022|Oikeudenkäyntikulut, Yleinen|

Oikeusturvavakuutus on vahinkovakuutus, jonka tarkoitus on korvata lakimiesavun käyttämisestä aiheutuvia kustannuksia. Nämä kustannukset pitävät käytännössä sisällään asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja. Usein koti- tai yritysvakuutus sisältää oikeusturvavakuutuksen, joka korvaa riita-asioissa aiheutuvia lakimieskustannuksia vakuutussopimuksen ehtojen puitteissa. Mitä oikeusturvavakuutuksesta olisi sitten hyvä tietää?   Oikeusturvavakuutus sisältyy usein johonkin muuhun vakuutetun voimassa olevaan vakuutukseen, kuten kotivakuutukseen. Oikeusturvavakuutuksen voi hankkia useimmista