Lakiasiaintoimisto Palo

Tietoa Lakiasiaintoimisto Palo

Lakiasiaintoimisto Palo & Co tarjoaa monipuolista juridista apua erityisesti asuntokauppa-, kiinteistökauppa- sekä asunto-osakeyhtiöasioissa. Homeongelmat, kosteusvauriot ja rakennustekniset kysymykset ovat meille arkipäivää. Ota yhteyttä.

Tukes varoittaa otsonoinnin vaaroista

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on halunnut muistuttaa otsonointeja tekeviä yrityksiä Työterveyslaitoksen antamien ohjeiden ja suositusten noudattamisesta. Työterveyslaitos ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos eivät ohjeistuksessaan suosita biosidien käyttöä muuten kuin erityistilanteissa. Otsonoinnilla tarkoitetaan pääasiassa hajunpoistoon käytettävää menetelmää, jossa otsoni ja reaktioissa syntyvät radikaalit hapettavat epäpuhtauksia muun muassa poistaen rakennuksesta hajuja. Otsonointia käytetään hajujen poiston lisäksi myös

|2017-05-17T12:34:04+03:0012/04/2017|Kategoriat: Home- ja kosteusvauriot ja sisäilmaongelmat, Yleinen|Avainsanat: , , , |Kommentit pois päältä artikkelissa Tukes varoittaa otsonoinnin vaaroista

Är det möjligt att kringgå inlösenklausuler?

Husbolagen kan i sin bolagsordning bestämma om aktieägarnas rätt att lösa in aktier. Detta görs med hjälp av en inlösenklausul som tas i bolagsordningen. Med inlösningsrätt avses att en aktieägare, husbolaget eller någon annan har rätt att lösa in en aktie när äganderätten till aktien övergår genom köp eller annan överlåtelse. Men vad händer ifall

|2017-05-17T12:35:09+03:0007/04/2017|Kategoriat: Asunto-osakeyhtiö, Yleinen|Avainsanat: |Kommentit pois päältä artikkelissa Är det möjligt att kringgå inlösenklausuler?

Voiko lunastuslauseketta sivuuttaa?

Taloyhtiö voi yhtiöjärjestyksessään määrätä osakkeenomistajien lunastusoikeudesta. Lunastusoikeudella tarkoitetaan osakkeenomistajan, yhtiön tai muun henkilön mahdollisuutta lunastaa osake(sarja) itselleen, jos sitä ollaan myymässä tai muutoin luovuttamassa. Yhtiön on yhtiöjärjestyksessään määriteltävä, kenelle tällainen lunastusoikeus kuuluu. Lunastuslausekkeen tarkoitus on, että yhtiöllä ja sen osakkeenomistajilla on mahdollisuus vaikuttaa, tuleeko yhtiöön uusia osakkeenomistajia. Mutta mitä tapahtuu, jos osakas haluaa myydä omistamastansa

|2017-05-17T12:35:55+03:0007/04/2017|Kategoriat: Asunto-osakeyhtiö, Yleinen|Avainsanat: |Kommentit pois päältä artikkelissa Voiko lunastuslauseketta sivuuttaa?

Häiritseekö naapurin tupakointi?

Vuoden alusta lähtien taloyhtiöt ovat voineet hakea tupakointikieltoa huoneistoparvekkeille ja huoneistojen käytössä oleville ulkoalueille. Kynnys kiellon määräämiselle näille alueille on lähtökohtaisesti matala, sillä kiellon määräämiselle riittää, että savu voi rakenteellisten tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua toiseen huoneistoon, huoneistoparvekkeelle tai huoneiston käytössä olevalle ulkoalueelle. Lisäksi taloyhtiöt voivat hakea tupakointikieltoa asuinhuoneiston sisätiloihin, mutta näihin

|2017-08-16T14:14:38+03:0006/03/2017|Kategoriat: Asunto-osakeyhtiö, Yleinen|Avainsanat: |0 Kommenttia

Milloin virheeseen perustuvat vaatimukset tulee esittää? Korkeimman oikeuden ratkaisusta KKO 2016:69

Maakaaren mukaan ostaja ei saa vedota virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä ja siihen perustuvista vaatimuksistaan myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai kun hänen olisi pitänyt se havaita. Korkein oikeus on hiljattain antamassaan ratkaisussa arvioinut, ovatko ostajat ilmoittaneet virheisiin perustuvista yksilöidyistä vaatimuksistaan myyjille riittävän ajoissa. Tapauksessa ostajat olivat havainneet ostamassaan kiinteistössä laatuvirheitä ja

|2017-08-17T15:29:37+03:0022/11/2016|Kategoriat: Kiinteistökauppa, Yleinen|Avainsanat: , , |Kommentit pois päältä artikkelissa Milloin virheeseen perustuvat vaatimukset tulee esittää? Korkeimman oikeuden ratkaisusta KKO 2016:69

Saako kotona edelleen polttaa?

Vastikään voimaan astunut, päivitetty tupakkalaki tiukentaa tupakkaa ja sen käyttöä koskevia säännöksiä monissa tilanteissa. Eräs olennainen lain tuoma muutos on asunto-osakeyhtiön mahdollisuus hakea tupakointikieltoa huoneistojen parveke- ja terassialueille. Aikaisempaan sääntelyyn verrattuna taloyhtiö voi hakea parvekkeille ja muille ulkoalueille tupakointikieltoa kunnalta ilman terveydensuojelulain mukaisen terveyshaitan osoittamista. Savun kulkeutuminen riittää kiellon perusteeksi. Lisäksi taloyhtiö voi uuden lain

|2017-08-17T15:34:53+03:0027/10/2016|Kategoriat: Asunto-osakeyhtiö, Yleinen|Avainsanat: , |Kommentit pois päältä artikkelissa Saako kotona edelleen polttaa?

Asbesti mietityttää

Asbesti on puhuttanut parhaillaan kuluvan vuoden aikana paljon eri tahoja. Tähän on syynä vuoden 2016 alusta voimaan astunut uusi asbestilainsäädäntö, jolla on pyritty turvaamaan tiukemmin niin asbestin kanssa työskentelevien työntekijöiden kuin vanhoissa taloissa asuvien asukkaidenkin terveyttä ja turvallisuutta. Asbestia voi kulkeutua esimerkiksi remontin purkutöiden yhteydessä hengitysilman mukana elimistöön, jossa se voi aiheuttaa vakavia ja vaarallisiakin

|2017-05-12T15:32:24+03:0026/09/2016|Kategoriat: Asunto-osakeyhtiö, Kiinteistönvälitys, Yleinen|Avainsanat: |Kommentit pois päältä artikkelissa Asbesti mietityttää

Voidaanko pyykkituvan käytön kustannukset periä yhtiövastikkeessa? – Korkeimman oikeuden ratkaisusta KKO 2016:43

Kaksi taloyhtiön osakasta oli nostanut asunto-osakeyhtiötä vastaan kanteen liittyen yhtiökokouksen päätökseen siitä, että se sisällyttää pyykkituvan käytöstä aiheutuneet kustannukset yhtiövastikkeeseen ilman erillisen käyttömaksun perimistä. Korkeimman oikeuden ratkaistavana oli kysymys, oliko yhtiökokouksen päätös ol­lut asun­to-osa­keyh­tiön yh­tiö­jär­jes­tyk­sen se­kä asun­to-osa­keyh­tiö­lain ja erityises­ti sen osakkeenomis­ta­jien yh­den­ver­tai­suut­ta kos­ke­van sään­nök­sen vas­tai­nen. Perusteluissaan Korkein oikeus totesi, että asunto-osakeyhtiö hallinnoi tilojaan ja sille

|2017-04-06T13:24:22+03:0029/07/2016|Kategoriat: Asunto-osakeyhtiö, Yleinen|Avainsanat: , |Kommentit pois päältä artikkelissa Voidaanko pyykkituvan käytön kustannukset periä yhtiövastikkeessa? – Korkeimman oikeuden ratkaisusta KKO 2016:43

Mitä huoneenvuokrasopimuksen irtisanomisilmoituksen tulee sisältää? Korkeimman oikeuden ratkaisusta KKO 2016:6

Vuokranantaja toimittaa eräänä elokuisena päivänä vuokralaiselle kirjallisen irtisanomisilmoituksen, jossa vuokranantaja ilmoittaa irtisanovansa vuokrasuhteen ja että vuokrasuhde lakkaa kuuden kuukauden irtisanomisajan kuluttua. Jotta irtisanomisilmoitus varmasti täyttäisi lain edellytykset, vuokranantaja  ilmoittaa vielä, että kuuden kuukauden irtisanomisaika lasketaan sen kuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanomisilmoitus on annettu vuokralaiselle tiedoksi. Lopuksi vuokranantaja antaa ilmoituksessa vielä esimerkin siitä, miten vuokrasuhteen

|2017-04-06T13:25:04+03:0015/07/2016|Kategoriat: Vuokraus, Yleinen|Avainsanat: , |Kommentit pois päältä artikkelissa Mitä huoneenvuokrasopimuksen irtisanomisilmoituksen tulee sisältää? Korkeimman oikeuden ratkaisusta KKO 2016:6

Kiinteistön kauppakirjan laatimisessa on oltava tarkkana! Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu KHO 2016:34

Kiinteistön kauppakirjaa laadittaessa on syytä olla tarkkana, sillä kauppakirjan muuttaminen myöhemmin ei ole aivan ongelmatonta. Muutos voi aiheuttaa esimerkiksi veroseuraamuksia. Tästä on hyvä esimerkki tuore korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu KHO 2016:34. Kyseisessä tapauksessa A ja B olivat 27.9.2012 ostaneet yhdessä kiinteistön, jolla sijaitsi omakotitalo talousrakennuksineen. Kiinteistön kauppakirjan mukaan omistusoikeus kaupan kohteeseen siirtyi ostajille, kun kauppahinta oli

|2017-08-17T15:23:28+03:0030/06/2016|Kategoriat: Kiinteistökauppa, Yleinen|Avainsanat: , , |Kommentit pois päältä artikkelissa Kiinteistön kauppakirjan laatimisessa on oltava tarkkana! Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu KHO 2016:34
Go to Top