Lasitus terassille tai kuistille – saako sen tehdä?

Auringonvalon lisääntyessä parvekkeen laittaminen kevätkuntoon alkaa tulla taas ajankohtaiseksi. Moni haaveilee lasituksen rakentamisesta parvekkeelleen tai kuistilleen, jotta tilasta voisi nauttia pidempään. Saako lasituksen rakentaa omin päin? Viime vuoden lopulla annettu Rovaniemen hovioikeuden ratkaisu tarjoaa tulkinta-apua tilanteeseen. Rovaniemen hovioikeus antoi 23.10.2018 ratkaisun tapauksessa, jossa osakas oli ilman taloyhtiön lupaa rakennuttanut huoneistoonsa kuistilasituksen. Lasitus oli tehty jo

By |2019-02-15T15:47:43+02:0015/02/2019|Kategoriat: Asunto-osakeyhtiö, Yleinen|Avainsanat: |0 Kommenttia

Naapurin vesivahinko – kuka maksaa?

Naapuri ryhtyy remontoimaan kylpyhuonettaan. Remontoinnin yhteydessä selviää, että vanhasta lattiakaivosta on vuotanut vettä rakenteisiin jo pidemmän aikaa. Lattiarakenteissa on mikrobivaurio. Naapuri keskeyttää remonttinsa ja vaatii taloyhtiöltä toimia asiassa. Isännöitsijän mielestä taloyhtiön tulee huolehtia korjaustöiden suorittamisesta, mutta muut osakkaat eivät haluaisi maksaa naapurin remonttia. Kenen maksettavaksi naapurin vesivahinko lain mukaan kuuluu? Taloyhtiö vastaa rakenteista Asunto-osakeyhtiölaista ilmenevän

By |2018-10-24T14:26:10+02:0024/10/2018|Kategoriat: Asunto-osakeyhtiö|Avainsanat: , |0 Kommenttia

Huoneiston hallintaan ottaminen asukkaan iän takia

Yhtiöjärjestyksessä on mahdollista määrätä taloyhtiön säännöistä hyvin yksityiskohtaisestikin. Korkein oikeus on hiljattain antamassaan ratkaisussaan ottanut kantaa taloyhtiön asukkaiden ikää koskevaan yhtiöjärjestysmääräykseen. Tapauksessa asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan talossa saivat asua vain sellaiset henkilöt, jotka olivat täyttäneet 55 vuotta, tai sellaiset ruokakunnat, joiden joku jäsen täytti saman ehdon. A, joka oli alle 30-vuotias, oli ostanut kyseisen yhtiön huoneiston

Är det möjligt att kringgå inlösenklausuler?

Husbolagen kan i sin bolagsordning bestämma om aktieägarnas rätt att lösa in aktier. Detta görs med hjälp av en inlösenklausul som tas i bolagsordningen. Med inlösningsrätt avses att en aktieägare, husbolaget eller någon annan har rätt att lösa in en aktie när äganderätten till aktien övergår genom köp eller annan överlåtelse. Men vad händer ifall

By |2017-05-17T12:35:09+02:0007/04/2017|Kategoriat: Asunto-osakeyhtiö, Yleinen|Avainsanat: |Kommentit pois päältä artikkelissa Är det möjligt att kringgå inlösenklausuler?

Voiko lunastuslauseketta sivuuttaa?

Taloyhtiö voi yhtiöjärjestyksessään määrätä osakkeenomistajien lunastusoikeudesta. Lunastusoikeudella tarkoitetaan osakkeenomistajan, yhtiön tai muun henkilön mahdollisuutta lunastaa osake(sarja) itselleen, jos sitä ollaan myymässä tai muutoin luovuttamassa. Yhtiön on yhtiöjärjestyksessään määriteltävä, kenelle tällainen lunastusoikeus kuuluu. Lunastuslausekkeen tarkoitus on, että yhtiöllä ja sen osakkeenomistajilla on mahdollisuus vaikuttaa, tuleeko yhtiöön uusia osakkeenomistajia. Mutta mitä tapahtuu, jos osakas haluaa myydä omistamastansa

By |2017-05-17T12:35:55+02:0007/04/2017|Kategoriat: Asunto-osakeyhtiö, Yleinen|Avainsanat: |Kommentit pois päältä artikkelissa Voiko lunastuslauseketta sivuuttaa?

Häiritseekö naapurin tupakointi?

Vuoden alusta lähtien taloyhtiöt ovat voineet hakea tupakointikieltoa huoneistoparvekkeille ja huoneistojen käytössä oleville ulkoalueille. Kynnys kiellon määräämiselle näille alueille on lähtökohtaisesti matala, sillä kiellon määräämiselle riittää, että savu voi rakenteellisten tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua toiseen huoneistoon, huoneistoparvekkeelle tai huoneiston käytössä olevalle ulkoalueelle. Lisäksi taloyhtiöt voivat hakea tupakointikieltoa asuinhuoneiston sisätiloihin, mutta näihin

By |2017-08-16T14:14:38+02:0006/03/2017|Kategoriat: Asunto-osakeyhtiö, Yleinen|Avainsanat: |0 Kommenttia

Saako kotona edelleen polttaa?

Vastikään voimaan astunut, päivitetty tupakkalaki tiukentaa tupakkaa ja sen käyttöä koskevia säännöksiä monissa tilanteissa. Eräs olennainen lain tuoma muutos on asunto-osakeyhtiön mahdollisuus hakea tupakointikieltoa huoneistojen parveke- ja terassialueille. Aikaisempaan sääntelyyn verrattuna taloyhtiö voi hakea parvekkeille ja muille ulkoalueille tupakointikieltoa kunnalta ilman terveydensuojelulain mukaisen terveyshaitan osoittamista. Savun kulkeutuminen riittää kiellon perusteeksi. Lisäksi taloyhtiö voi uuden lain

By |2017-08-17T15:34:53+02:0027/10/2016|Kategoriat: Asunto-osakeyhtiö, Yleinen|Avainsanat: , |Kommentit pois päältä artikkelissa Saako kotona edelleen polttaa?

Asbesti mietityttää

Asbesti on puhuttanut parhaillaan kuluvan vuoden aikana paljon eri tahoja. Tähän on syynä vuoden 2016 alusta voimaan astunut uusi asbestilainsäädäntö, jolla on pyritty turvaamaan tiukemmin niin asbestin kanssa työskentelevien työntekijöiden kuin vanhoissa taloissa asuvien asukkaidenkin terveyttä ja turvallisuutta. Asbestia voi kulkeutua esimerkiksi remontin purkutöiden yhteydessä hengitysilman mukana elimistöön, jossa se voi aiheuttaa vakavia ja vaarallisiakin

By |2017-05-12T15:32:24+02:0026/09/2016|Kategoriat: Asunto-osakeyhtiö, Kiinteistönvälitys, Yleinen|Avainsanat: |Kommentit pois päältä artikkelissa Asbesti mietityttää

Voidaanko pyykkituvan käytön kustannukset periä yhtiövastikkeessa? – Korkeimman oikeuden ratkaisusta KKO 2016:43

Kaksi taloyhtiön osakasta oli nostanut asunto-osakeyhtiötä vastaan kanteen liittyen yhtiökokouksen päätökseen siitä, että se sisällyttää pyykkituvan käytöstä aiheutuneet kustannukset yhtiövastikkeeseen ilman erillisen käyttömaksun perimistä. Korkeimman oikeuden ratkaistavana oli kysymys, oliko yhtiökokouksen päätös ol­lut asun­to-osa­keyh­tiön yh­tiö­jär­jes­tyk­sen se­kä asun­to-osa­keyh­tiö­lain ja erityises­ti sen osakkeenomis­ta­jien yh­den­ver­tai­suut­ta kos­ke­van sään­nök­sen vas­tai­nen. Perusteluissaan Korkein oikeus totesi, että asunto-osakeyhtiö hallinnoi tilojaan ja sille

By |2017-04-06T13:24:22+02:0029/07/2016|Kategoriat: Asunto-osakeyhtiö, Yleinen|Avainsanat: , |Kommentit pois päältä artikkelissa Voidaanko pyykkituvan käytön kustannukset periä yhtiövastikkeessa? – Korkeimman oikeuden ratkaisusta KKO 2016:43

Vuokralainen sammui suihkuun – kuka vastaa? Korkeimman oikeuden ratkaisusta KKO 2016:33

Korkein oikeus on hiljattain antanut kiinnostavan ennakkoratkaisun liittyen asunnon omistajan velvollisuuteen korvata asunto-osakeyhtiölle vuokralaisen menettelystä aiheutunut vesivahinko. Tapauksessa vuokralainen oli suihkussa päihtyneenä ollessaan maannut kylpyhuoneen lattiakaivon päällä aiheuttaen huoneistoon laajan vesivahingon. Alemmat oikeudet katsoivat vahingon johtuneen vuokralaisen huolimattomuudesta ja velvoittivat vuokralaisen korvaamaan asunto-osakeyhtiölle rakennuksen vaurioitumisesta aiheutuneen vahingon. Hovioikeuden tuomio jäi tältä osin pysyväksi. Ratkaisussaan Korkein

By |2017-08-17T15:39:07+02:0001/06/2016|Kategoriat: Asunto-osakeyhtiö, Vuokraus, Yleinen|Avainsanat: , , , , |Kommentit pois päältä artikkelissa Vuokralainen sammui suihkuun – kuka vastaa? Korkeimman oikeuden ratkaisusta KKO 2016:33