Kiinteistönvälittäjän käsikirja

Tapio Nevala, Yrjö Tolvanen, Mauri Sirén, Sakari Haulos
Suomen Kiinteistönvälittäjät Ry
Aiemmat painokset: 2017, 2015, 2013, 2010, 2006, 2004, 2001 & 1997.

Kiinteistönvälittäjän käsikirja 2019 on jokaisen kiinteistönvälittäjän ja vuokrahuoneiston välittäjän ehdoton perusteos käytännön työhön. Se antaa kaikki tarvittavat tiedot kiinteistönvälittäjän ja vuokrahuoneiston välittäjän ammatissa toimimiseen.

Kirjassa käsitellään seuraavia aihepiirejä:

 • kiinteistönvälitys ja vuokrahuoneiston välitys
 • asunto-osakkeen kauppa
 • kiinteistönkauppa
 • asunto- ja kiinteistökauppaan liittyvät verotuskysymykset
 • asuin- ja liikehuoneistojen vuokraus
 • perhe- ja perintöoikeus sekä holhous
 • asunto-osakeyhtiöt
 • maanvuokraus
 • kaavoitus ja rakentaminen
 • kiinteistönmuodostaminen
 • kiinteistöarviointi

Tämä kirjan 10. painos on päivitetty kauttaaltaan. Kirjassa on huomioitu vuoden 2018 loppuun mennessä tapahtuneet muutokset lainsäädännössä. Myös oikeustapauksia on seurattu joulukuuhun 2018 saakka. Lisäksi kirja sisältää uuden osakehuoneistorekisterin, rahanpesulain, yhdenvertaisuuslain sekä henkilötietodirektiivin aiheuttamia muutoksia kiinteistönvälitykseen.

Kirjan kirjoittajat Tapio Nevala, Yrjö Tolvanen ja Mauri Siren ovat kokeneita, asunto- ja kiinteistönkauppaan erikoistuneita lakimiehiä. Yli-insinööri Sakari Haulos on toiminut kiinteistönmuodostamistehtävissä muun muassa toimitus- ja maaoikeusinsinöörinä. Kirjailijat ovat useiden vuosien ajan kouluttaneet kiinteistönvälitysalan ammattilaisia eri tahojen koulutuksissa.

Osta kirja Kiinteistöalan Kustannus Oy:n sivuilta.