Lakiasiaintoimisto Palo

Tietoa Lakiasiaintoimisto Palo

Lakiasiaintoimisto Palo & Co tarjoaa monipuolista juridista apua erityisesti asuntokauppa-, kiinteistökauppa- sekä asunto-osakeyhtiöasioissa. Homeongelmat, kosteusvauriot ja rakennustekniset kysymykset ovat meille arkipäivää. Ota yhteyttä.

Minkälaisten korjausten jälkeen kauppaan sovelletaan uuden asunnon kaupan säännöksiä? Korkeimman oikeuden ratkaisusta KKO 2016:22

Asuntokauppalaissa on omat säännökset uuden asunnon kaupasta sekä käytetyn asunnon kaupasta. Säännöksiä erottaa se, että uuden asunnon kauppaa koskevat säännökset ovat myyjän vastuun kannalta selvästi ankarampia kuin käytetyn asunnon kaupan säännökset. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että uuden asunnon kaupassa myyjä joutuu herkemmin kaupanvastuuseen. Tämän vuoksi kaupan osapuolille on oleellista tietää, milloin kauppaan sovelletaan käytetyn asunnon

|2017-05-12T15:08:51+03:0017/06/2016|Kategoriat: Uuden asunnon kauppa, Yleinen|Avainsanat: , , |Kommentit pois päältä artikkelissa Minkälaisten korjausten jälkeen kauppaan sovelletaan uuden asunnon kaupan säännöksiä? Korkeimman oikeuden ratkaisusta KKO 2016:22

Vuokralainen sammui suihkuun – kuka vastaa? Korkeimman oikeuden ratkaisusta KKO 2016:33

Korkein oikeus on hiljattain antanut kiinnostavan ennakkoratkaisun liittyen asunnon omistajan velvollisuuteen korvata asunto-osakeyhtiölle vuokralaisen menettelystä aiheutunut vesivahinko. Tapauksessa vuokralainen oli suihkussa päihtyneenä ollessaan maannut kylpyhuoneen lattiakaivon päällä aiheuttaen huoneistoon laajan vesivahingon. Alemmat oikeudet katsoivat vahingon johtuneen vuokralaisen huolimattomuudesta ja velvoittivat vuokralaisen korvaamaan asunto-osakeyhtiölle rakennuksen vaurioitumisesta aiheutuneen vahingon. Hovioikeuden tuomio jäi tältä osin pysyväksi. Ratkaisussaan Korkein

|2017-08-17T15:39:07+03:0001/06/2016|Kategoriat: Asunto-osakeyhtiö, Vuokraus, Yleinen|Avainsanat: , , , , |Kommentit pois päältä artikkelissa Vuokralainen sammui suihkuun – kuka vastaa? Korkeimman oikeuden ratkaisusta KKO 2016:33

Kesä saapuu – saako vuokranantaja taas korottaa vuokraani? Korkeimman oikeuden ratkaisusta KKO 2016:5

Monesti vuokrasopimuksissa vuokrankorotusten on sovittu ajoittuvan juuri kesäaikaan. Lomien ja lomamatkojen lähestyessä ajatus vuokrankorotuksesta ei ole kovin houkutteleva ja moni vuokralainen pohtiikin, voiko vuokranantaja korottaa vuokraa vapaasti. Korkein oikeus on äskettäin joutunut pohtimaan juuri samaa asiaa tuoreessa, vuokrankorotusta koskevassa ennakkotapauksessaan KKO 2016:5. Kyseisessä tapauksessa vuokran korotuksesta oli vuokrasopimuksessa sovittu siten, että vuokra oli sidottu elinkustannusindeksiin

|2017-08-17T15:39:47+03:0012/05/2016|Kategoriat: Vuokraus, Yleinen|Avainsanat: , , |Kommentit pois päältä artikkelissa Kesä saapuu – saako vuokranantaja taas korottaa vuokraani? Korkeimman oikeuden ratkaisusta KKO 2016:5

Haluatko sovinnon? Soveltuisiko tuomioistuinsovittelu?

Oletko yrittänyt itse selvitellä riita-asiaasi jo monta viikkoa ja etsiä netistä tietoa ongelmien ratkaisemiseen? Tietoa löytyy monenlaista, mutta et oikein tiedä, miten se soveltuisi sinun asuntokauppariitaasi. Miten saada vastapuoli uskomaan, että olet asiassa oikeassa, vai oletko? Asunto- ja kiinteistökauppariidat ovat usein hyvin tuskallisia kokemuksia niihin mukaan joutuville. Hometaloriidoissa saattaa mennä useita vuosia ennen kuin riitaan

|2017-08-17T15:40:15+03:0014/04/2016|Kategoriat: Sovinto, Yleinen|Avainsanat: , |Kommentit pois päältä artikkelissa Haluatko sovinnon? Soveltuisiko tuomioistuinsovittelu?

Ryhmärakennuttamista koskeva laki annettu

Suomessa on tullut 1.9.2015 voimaan laki ryhmärakennuttamisesta. Laki on uusi, meillä ei ole aikaisemmin ollut voimassa lainsäädäntöä, joka olisi ryhmärakennuttamista koskenut. Ryhmärakennuttamisella tarkoitetaan sellaista omatoimisen ja rakennusliikevetoisen asuntorakennuttamisen välimuotoa, jossa joukko tulevia asukkaita järjestäytyy ja ryhtyy rakennuttamaan asuntoja yhdessä. Ryhmärakennuttamishankkeet voivat olla asuntoyhteisömuotoisia tai kiinteistömuotoisia. Asuntoyhteisömuotoinen ryhmärakennuttamishanke tarkoittaa, että rakennuttajana toimii asunto-osakeyhtiö tai muu asuntoyhteisö

|2017-05-12T15:11:54+03:0019/02/2016|Kategoriat: Yleinen|Avainsanat: |Kommentit pois päältä artikkelissa Ryhmärakennuttamista koskeva laki annettu

KHO 2016:6, Tontinosan lunastushinnan lukeminen varainsiirtoveron perusteena olevaan vastikkeeseen

Korkein hallinto-oikeus on antanut tammikuussa 2016 ratkaisun, jossa oli kysymys niin sanotusta valinnaisesta vuokratontista ja siitä, oliko ostaja velvollinen maksamaan lunastamastaan tontinosasta varainsiirtoveroa. Tapauksessa A oli ostanut rakennusliikkeeltä rakentamisvaiheen kauppakirjalla asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet asunto-osakeyhtiöstä, jota rakennettiin niin sanotulle valinnaiselle vuokratontille. Asunto-osakeyhtiö ja rakennusliikkeestä erillinen maanomistaja olivat tehneet asuntoalueen maanvuokrasopimuksen ja kiinteistön määräosien kaupan esisopimuksen.

|2017-04-06T13:27:36+03:0001/02/2016|Kategoriat: Asunto-osakeyhtiö, Verotus, Yleinen|Avainsanat: , , |Kommentit pois päältä artikkelissa KHO 2016:6, Tontinosan lunastushinnan lukeminen varainsiirtoveron perusteena olevaan vastikkeeseen

KKO 2015:87, Asunto-osakeyhtiön kunnossapitovastuu

Korkein oikeus on marraskuussa 2015 antanut mielenkiintoisen ratkaisun osakkaan ja asunto-osakeyhtiön välisestä kunnossapitovastuun jaosta. Tapauksessa oli kyse 1950-luvulla rakennetusta talosta, jonka kylpyhuoneissa oli alun perin ollut ammeet. Vedeneristyksenä lattiassa oli ollut bitumisivelty huopa, joka oli sijainnut holvilaatan päällä. Huovan päällä oli ollut noin kymmenen senttimetriä paksu pintalaatta. Osakas A:n asunnossa oli edellisen osakkaan toimesta poistettu

|2017-05-12T15:36:37+03:0004/12/2015|Kategoriat: Asunto-osakeyhtiö, Home- ja kosteusvauriot ja sisäilmaongelmat, Yleinen|Avainsanat: , |Kommentit pois päältä artikkelissa KKO 2015:87, Asunto-osakeyhtiön kunnossapitovastuu

KKO 2015:72, kiinteistökaupan virhe, kiinteistönvälitysliikkeen virhe

Korkein oikeus on lokakuussa 2015 antanut kiinteistökauppaa ja vallintavirhettä sekä kiinteistönvälitysliikkeen vastuuta koskevan ratkaisun. Riidassa KKO 2015:72 oli kyse siitä, ovatko kiinteistön myyjä ja kiinteistön välittänyt kiinteistönvälittäjä antaneet ostajalle ennen kauppaa oikeat ja riittävät tiedot kaupan kohteena olevalle kiinteistölle suunnitteilla olleesta kaavastaja sen vaikutuksista. Tapauksessa oli kyse kaupasta, jossa ostaja osti myyjältä noin 10.000 neliömetrin

|2017-05-12T15:34:24+03:0020/11/2015|Kategoriat: Kiinteistökauppa, Kiinteistönvälitys, Yleinen|Avainsanat: , , |Kommentit pois päältä artikkelissa KKO 2015:72, kiinteistökaupan virhe, kiinteistönvälitysliikkeen virhe

KKO 2015:58, Kiinteistökaupan purkaminen

Korkein oikeus on syyskuussa 2015 antanut kiinteistökaupan purkamista ja laatuvirhettä koskevan mielenkiintoisen ratkaisun. Tapauksessa KKO 2015:58 oli A vuonna 2011 ostanut B:ltä Kuhmosta kiinteistön, jolla sijaitsi vuonna 1955 rakennettu asuinrakennus. Kauppahinta oli 68.000 euroa. Kaupan jälkeen rakennuksen alapohjassa ja pesutiloissa oli havaittu kosteudesta aiheutuneita vaurioita, jotka oli korjattava ilman aiheetonta viivytystä. Maakaaren 2 luvun 17

|2017-05-12T15:38:00+03:0005/11/2015|Kategoriat: Home- ja kosteusvauriot ja sisäilmaongelmat, Kiinteistökauppa, Yleinen|Avainsanat: , |Kommentit pois päältä artikkelissa KKO 2015:58, Kiinteistökaupan purkaminen