Ryhmärakennuttamista koskeva laki annettu

Suomessa on tullut 1.9.2015 voimaan laki ryhmärakennuttamisesta. Laki on uusi, meillä ei ole aikaisemmin ollut voimassa lainsäädäntöä, joka olisi ryhmärakennuttamista koskenut. Ryhmärakennuttamisella tarkoitetaan sellaista omatoimisen ja rakennusliikevetoisen asuntorakennuttamisen välimuotoa, jossa joukko tulevia asukkaita järjestäytyy ja ryhtyy rakennuttamaan asuntoja yhdessä. Ryhmärakennuttamishankkeet voivat olla asuntoyhteisömuotoisia tai kiinteistömuotoisia. Asuntoyhteisömuotoinen ryhmärakennuttamishanke tarkoittaa, että rakennuttajana toimii asunto-osakeyhtiö tai muu asuntoyhteisö

By |2017-05-12T15:11:54+02:0019/02/2016|Kategoriat: Yleinen|Avainsanat: |Kommentit pois päältä artikkelissa Ryhmärakennuttamista koskeva laki annettu

KHO 2016:6, Tontinosan lunastushinnan lukeminen varainsiirtoveron perusteena olevaan vastikkeeseen

Korkein hallinto-oikeus on antanut tammikuussa 2016 ratkaisun, jossa oli kysymys niin sanotusta valinnaisesta vuokratontista ja siitä, oliko ostaja velvollinen maksamaan lunastamastaan tontinosasta varainsiirtoveroa. Tapauksessa A oli ostanut rakennusliikkeeltä rakentamisvaiheen kauppakirjalla asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet asunto-osakeyhtiöstä, jota rakennettiin niin sanotulle valinnaiselle vuokratontille. Asunto-osakeyhtiö ja rakennusliikkeestä erillinen maanomistaja olivat tehneet asuntoalueen maanvuokrasopimuksen ja kiinteistön määräosien kaupan esisopimuksen.

By |2017-04-06T13:27:36+02:0001/02/2016|Kategoriat: Asunto-osakeyhtiö, Verotus, Yleinen|Avainsanat: , , |Kommentit pois päältä artikkelissa KHO 2016:6, Tontinosan lunastushinnan lukeminen varainsiirtoveron perusteena olevaan vastikkeeseen